Πιστοποιήσεις
Μονάδα επεξεργασίας κρέατος & κρεοπωλεία

Η επιχείρηση διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και ακολουθεί όλα τα πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής.

ISO 9001:2008
ΙSO 22000:2005
ΙSO 14001:2004

 
Τα πιστοποιητικά ποιότητας έχουν ληφθεί από την  Ελβετική Εταιρία Πιστοποίησης (SAS) που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Σύστημα  Πιστοποίησης.
 
Τήρηση των 7 αρχών του πρωτοκόλλου HACCP και πιστοποίηση του προσωπικού από τον ΕΦΕΤ.  
 

 

Τηλεφωνήστε μας
E-mail
Ακολουθήστε μας
Επικοινώνηστε μαζί μας
espa